Overheid en mediation

De overheid heeft veel belang bij een open en klantvriendelijke relatie met de burger. Besturen gaat immers veel efficiënter en wordt veel effectiever als de burger ‘meewerkt''. Om bezwaarzaken te voorkomen of voor een snelle oplossing van bezwaarzaken en conflicten zijn echter nieuwe vaardigheden vereist. Door gebruik te maken van (interne) mediators of door ambtenaren te trainen in conflictmanagement vaardigheden en (pre)mediation-technieken kan de overheid doelgerichter communiceren en zich naar de burger veel klantgerichter opstellen.

De overheid hecht ook belang aan het goed oplossen van interne geschillen. Ook ambtenarengeschillen worden steeds vaker en met steeds meer succes via (pre)mediationtechnieken opgelost. Dit leidt tot grotere medewerkerstevredenheid en minder procedures.

Trainingen en cursussen

Het Centrum voor Conflicthantering (CVC)

  • Begeleidt en traint overheidsorganisaties naar een meer conflictvaardige cultuur.
  • leidt interne mediators op voor de overheid
  • biedt gespecialiseerde overheidsmediation-trainingen aan
  • geeft de overheid professionele begeleiding bij implementatie van nieuwe conflicthanteringstrajecten en (pre)mediation.